Опішнянська громада

Полтавська область, Полтавський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 12.06.2023 11:30
Кількість переглядів: 482

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

__________________20236710762________________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування» філія газопромислове управління «Полтавагазвидобування», код згідно з ЄДРПОУ 00153100, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Україна, 36008, вул. Європейська, 173, м. Полтава, Полтавська область,

тел. (0532) 515-249. (0532) 515-419, Е-mail: resume_pgv@ugv.com.ua.

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика.

Реконструкція Солохівської ДКС (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Опішнянської ОТГ, Полтавського району, Полтавської області), що полягає у будівництві компресорного цеху КЦ №2 та реконструкції існуючих споруд, а саме: заміні вхідного сепаратора, підключенні до нового вузла вимірювання витрати газу на виході з Солохівської ДКС, демонтажу існуючої свічки розсіювання з підключенням існуючого колектора скидання газу до нової свічки розсіювання.

 

Технічна альтернатива 1.

Спорудження компресорного цеху №2 на Солохівської ДКС з встановленням для компримування природного газу турбокомпресорних агрегатів марки Mars90 Solar® Turbines (або аналог) (3 одиниці).

 

Технічна альтернатива 2.

В якості альтернативи розглянуто використання турбокомпресорних агрегатів марки Mars100 Solar® Turbines (або аналог) (3 одиниці).

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності:

Територіальна альтернатива 1.

Полтавська область, Полтавський район, смт Опішня (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Опішнянської ОТГ, Полтавського району, Полтавської області).  Солохівська ДКС є діючим обєктом ГПУ «Полтавагазвидобування».

 

Територіальна альтернатива 2.

Відсутня – проектом передбачено розширення існуючого об’єкту (Солохівської ДКС). Солохівська ДКС є діючим об’єктом, до якого підключені міжпромислові газопроводи, що транспортують природний газ з Опішнянської УКПГ, Солохівської та Котелевської груп родовищ.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Провадження планованої діяльності призведе до збільшення кількості робочих місць, що у свою чергу стимулюватиме підвищення соціально-економічного рівня життя населення.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Продуктивність проектних споруд по газу складає:

 • при тиску на вході Р=0,5 МПа (надл.) – до 5,2 млн.нм3/добу (при температурі 293,15 К, тиску 101,3 кПа);
 • при тиску на вході Р=0,2 МПа (надл.) – до 3,8 млн.нм3/добу (при температурі 293,15 К, тиску 101,3 кПа).

Тиск газу на виході з компресорної станції – 5,0 МПа, максимальний тиск – 5,5 МПа.

 

Проектний КЦ включає:

 • блок вхідних сепараторів (1 робочий +1 резервний);
 • установку компримування газу, до складу якої входять:
 • турбокомпресорні агрегати (2 ТКА потужністю 2,6 млн.нм3/добу кожний, 1 ТКА потужністю 5,2 млн.нм3/добу);
 • фільтри-сепаратори на вході ТКА;
 • апарати повітряного охолодження газу;
 • міжступеневі фільтри-сепаратори;
 • вихідний сепаратор;
 • вузол обліку компримованого газу на виході газу з КЦ №2;
 • вузол обліку паливного газу для потреб ТКА КЦ №2.

Крім того, до будівництва плануються наступні допоміжні об’єкти:

 • блок підготовки та компримування повітря;
 • блок підготовки паливного та ущільнюючого газу;
 • вузол збору, обліку та відвантаження конденсату;
 • вузол забезпечення технологічного обладнання оливою;
 • свічка розсіювання;
 • операторна.

Виділення земель загальною площею 3,9598 га.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Обмеження планованої діяльності:

 1. Дотримання нормативних розмірів СЗЗ та не перевищення гігієнічних нормативів шкідливих факторів на межі СЗЗ, зокрема: значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин та значення гранично допустимого рівня акустичного забруднення.
 2. Здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами за наявності дозволу на викиди та дотримання значень гранично допустимих викидів (ГДВ) від технологічного обладнання.
 3. Безпечна експлуатація обладнання та устаткування відповідно до діючих в Україні нормативних документів, інструкцій з експлуатації, технологічних регламентів.

 

щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічно технічній альтернативі 1.

 

щодо територіальної альтернативи 1

Провадження планованої діяльності виключно в межах відведених земельних ділянок.

Дотримання планувальних обмежень території провадження планованої діяльності: санітарно-захисних зон, протипожежних розривів та інших охоронюваних зон.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається. Територіальна альтернатива відсутня.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування, обстеження існуючих мереж та комунікацій будуть виконані згідно ДБН А.2.1-1. При дотриманні природоохоронного законодавства й вимог нормативної документації, а також передбачених проектом заходів, додатковий захист території не передбачається, оскільки наднормативні впливи на навколишнє середовище під час та після проведення реконструкції не очікуються.

 

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

 

щодо територіальної альтернативи 1

При дотриманні природоохоронного законодавства й вимог нормативної документації, а також передбачених проектом заходів, додатковий захист території не передбачається, оскільки наднормативні впливи на навколишнє середовище під час та після проведення реконструкції не очікуються.

 

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається. Територіальна альтернатива відсутня.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Можливі впливи планової діяльності на довкілля включають:

Клімат і мікроклімат: реконструкція Солохівської ДКС призведе до незначної зміни вже існуючих виділень тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект і інших речовин, що в свою чергу, істотно не вплине на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: викиди забруднюючих речовин на період проведення будівельних робіт: робота будівельної техніки та автотранспорту, проведення зварювальних та фарбувальних робіт, різання металів; викиди забруднюючих речовин при експлуатації: викиди під час провадження планованої діяльності: димові труби камер згоряння турбокомпресорних агрегатів – 3 од., запобіжники вогневі вентиляції сухих газових ущільнень, запобіжники вогневі вентиляції масляних баків та дегазації масла, свіча розсіювання, свічки пристрою відбору проб та інші).

Водне середовище: не впливає. 

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: вплив на ґрунти носить локальний характер і здійснюється тільки в частині, пов'язаній з виконанням планувальних робіт.

Природно-заповідний фонд: у межах розташування підприємства відсутні території та об'єкти природно-заповідного фонду.

Рослинний, тваринний світ:

Провадження планованої діяльності проводитиметься в межах існуючого промислового майданчика та додатково відведених ділянок землі, де відсутні цінні зелені насадження та шляхи міграції тварин. Заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні. Рослинність - під час експлуатації прямі загрози, які можуть сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, відсутні. Тваринний світ - шкідливий вплив відсутній.

Навколишнє соціальне середовище (населення): під час виконання будівельно-монтажних робіт на стан здоров’я будівельників буде відбуватися негативний вплив разового, короткочасного характеру внаслідок забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами від роботи будівельної техніки, проведення зварювальних та фарбувальних робіт. У подальшому очікується позитивний вплив на місцеву економіку, залучення інвестицій в економіку району.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

Відходи: передбачається утворення будівельних відходів та побутових відходів на період проведення будівельно-монтажних робіт; під час провадження планованої діяльності передбачається утворення відходів внаслідок обслуговування обладнання КЦ №2.

Поводження з відходами буде здійснюватися відповідно до Закону України «Про відходи» та згідно умов Договорів, укладених зі спеціалізованими організаціями.

 

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

 

щодо територіальної альтернативи 1

Розміри СЗЗ відповідають вимогам Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.06.96.

 

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається. Територіальна альтернатива відсутня.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до п. 3. ч. 3 та п. 14 ч. 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.

До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:

 • опис місця провадження планованої діяльності та цілі планованої діяльності, опис основних характеристик планованої діяльності;
 • опис поточного стану довкілля та факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності;
 • оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря, поверхневі, підземні води, ґрунти, рослинний та тваринний світ, техногенне середовище, соціальне середовище;
 • опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;
 • зауваження та пропозиції, які надійдуть в результаті громадських обговорень.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України та інші дозвільні документи, передбачені законодавством, для впровадження запланованої діяльності.

            (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35. Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів. Тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна.

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

контактна особа)

 

 

[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь