Опішнянська громада

Полтавська область, Полтавський район

Оголошується конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Опішнянської селищної ради

Дата: 24.12.2021 11:54
Кількість переглядів: 415

Фото без описуОголошується конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги”
Опішнянської селищної ради

Правові підстави проведення конкурсу:

Постанова Кабінету Міністрів України № 1094 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я" (зі змінами) від 27 грудня 2017 року, Розпорядження Опішнянського селищного голови 109/к/тм "Про проведення конкурсу та оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Опішнянської селищної ради" від 23 грудня 2021 року.

Назва підприємства:

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Опішнянської селищної ради (скорочена назва - КНП "ЦПМСД" Опішнянської селищної ради).

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства:

вул. Нова, буд. 54, смт Опішня  Полтавського р-ну Полтавської обл., 38164.

Основні напрями діяльності підприємства визначені Статутом та Структурою, що додаються нижче.

Коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КНП "ЦПМД" Опішнянської селищної ради:

Загальний фонд місцевого бюджету - 1 млн. 109 тис. 860 грн.

Кошти НСЗУ - 2 млн. 703 тис. 099 грн.

Назва вакантної посади керівника закладу охорони здоров’я: директор комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Опішнянської селищної ради.

Строк і місце прийняття документів: 

Документи для участі в конкурсі приймаються в запечатаному вигляді (крім заяви) протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Опішнянської селищної ради.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі – 27 грудня 2021 року.

Кінцевий термін приймання документів для участі у конкурсі – 25 січня 2022 року до 17.15 години.

Документи для участі у конкурсі приймаються за адресою: вул. Перемоги, буд. 3, смт Опішня Полтавського р-ну. Полтавської обл., 38164, юридичний відділ виконкому Опішнянської селищної ради.

Телефони для довідок та адреса електронної пошти:

(05353) 42804, e-mail: opishnya_sr@ukr.net (тема: Конкурс керівника закладу охорони здоров’я).

Контактна особа: Гармаш Ірина Олексіївна.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ:

-  Громадянство України,

- Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я”,

- не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах,

- підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, тощо у разі наявності),

- вільне володіння державною мовою, відповідно до статті 9 та 10 Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної"  документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (рівень володіння державною мовою особами, засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"),

- знання Конституції України, законів, постанов, указів, розпоряджень, рішень та інших нормативно-правових актів органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профілю, спеціалізації й особливостей структури закладу охорони здоров’я; податкового та екологічного законодавства; перспектив, вітчизняних і світових тенденцій технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливостей ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрових ресурсів закладу охорони здоров’я; порядку розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкових методів господарювання та управління; кон’юнктури ринку; порядку укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організації виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудового законодавства, технологій інформаційного забезпечення управління, форм та методів роботи із засобами масової інформації; правил ділового етикету; сучасних засобів комунікацій та зв’язку; сучасної наукової літератури та науково-практичної періодики за фахом; методики визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіки менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я,

- високі ділові і професійні якості та організаторські здібності.

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ КЕРІВНИКА: визначаються на договірних засадах відповідно до типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792. Посадовий оклад керівника підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

- засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 26 січня 2022 року;

- засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади директора КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Опішнянської селищної ради, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу, відбудеться 27 січня 2022 року в приміщенні Опішнянської селищної ради за адресою: вул. Перемоги, буд. 3 (перший поверх, зал засідань селищної ради), смт Опішня Полтавського р-ну Полтавської обл., 38164.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що подаються претендентами для участі в конкурсі (претенденти подають документи особисто або надсилають їх поштою):

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1094 (зі змінами) від 27 грудня 2017 року (електронне посилання);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1094 (зі змінами) від 27 грудня 2017 року (електронне посилання);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1094 (зі змінами) від 27 грудня 2017 року (електронне посилання);

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1094 (зі змінами) від 27 грудня 2017 року (електронне посилання);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції").

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

– конкурсна пропозиція має бути обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

– конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків,

– пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

 

 

СТАТУТ КНП “ЦПМСД” Опішнянської селищної ради

СТРУКТУРА КНП "ЦПМСД" Опішнянської селищної ради

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь