Опішнянська громада

Полтавська область, Полтавський район

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ НАЧАЛЬНИКА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ВІДДІЛУ ОПІШНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Дата: 28.07.2021 17:16
Кількість переглядів: 687

ОГОЛОШУЄТЬСЯ

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ НАЧАЛЬНИКА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ВІДДІЛУ ОПІШНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

28 липня 2021 року Опішнянська селищна територіальна громада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника соціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної територіальної громади.


Вимоги до кандидатів: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, вільне володіння державною мовою, вміння працювати на персональному комп’ютері.


Повинні знати: Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; інструкцію з діловодства у органах місцевого самоврядування; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.

Документи на конкурс приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення про конкурс.

День опублікування оголошення про конкурс на офіційному сайті Опішнянської
селищної територальної громади 28 липня 2021 року.

Останній день прийняття документів - 27 серпня 2021 року.

Додаткова інформація стосовно основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається Колядою Людмилою Станіславівною, заступником начальника соціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної територіальної громади, за адресою: вул. Перемоги, буд. 3, смт Опішня Полтавського району Полтавської області, 38164.

 

 

 

 

 

 

Затверджено розпорядженням
селищного голови від 22.01.2019 року

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб
місцевого самоврядування в апараті управління
виконавчого комітету Опішнянської селищної ради

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, і регулює порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування  п’ятої - сьомої  категорій у виконавчому апараті селищної ради.

1.2. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

1.3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням селищного голови утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії. Очолює конкурсну комісію заступник керівника виконавчого аппарату або керуючий справами. До складу конкурсної комісії селищної ради входять представник юридичної та кадрової служб виконавчого апарату селищної ради, а також керівники окремих структурних підрозділів виконавчого апарату селищної ради, голова профспілки виконавчого аппарату (за наявності).

1.4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у апараті управління селищної ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування, може здійснюватися без конкурсного відбору.

II. Умови проведення конкурсу
2.1. Рішення про проведення конкурсу та його умови приймаються селищним головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування. Умови проведення конкурсу у виконавчому комітеті селищної ради відповідно до цього порядку визначаються селищним головою, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
– досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;
– визнані в установленому порядку недієздатними;
– мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;
– у разі прийняття на службу будуть у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або будуть безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам;
 – позбавлені права займати відповідні посади у встановленому законом порядку на визначений термін;
- в інших випадках, установлених законами.

2.3. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:
1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;
2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;
3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

ІІІ. Оголошення про конкурс
3.1. Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад та умови конкурсу підлягають публікації у засобах масової інформації не пізніш як за місяць до початку конкурсу і доводяться до відома працівників селищної ради.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:
– найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;
– назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація стосовно основних функціональних обов`язків, розміру та умов оплати праці надається спеціалістом, відповідальним за кадрову роботу;
– основні вимоги до кандидатів, визначені органом місцевого самоврядування згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;
– термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законодавства України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття головою селищної ради рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.4 цього Порядку в межах одного державного органу, конкурс не оголошується.

IV. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі
4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання;
 • електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua та роздруковану з офіційного веб-сайту у паперовому вигляді;
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних).

Особи, які працюють у селищній раді і бажають взяти у конкурсі участь, зазначених документів до заяви не додають.

4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Спеціаліст, відповідальний за кадрову роботу, перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

4.3. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється спеціалістом, відповідальним за кадрову роботу, з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

4.4. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі у конкурсі не допускається.

У разі ненадання особою згоди на проведення спеціальної перевірки, питання щодо допуску її до конкурсу не розглядається.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання кандидатом на посаду неправдивих відомостей про себе, конкурсна комісія відмовляє кандидату у призначенні на посаду, а також протягом трьох робочих днів повідомляє про виявлений факт правоохоронні органи для реагування в установленому порядку, крім випадків, визначених законом.

4.5. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

V. Проведення іспиту та відбір кандидатів
5.1. Конкурс проводиться шляхом складання іспиту.

5.2. Іспит проводиться конкурсною комісією селищної ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.

5.3. Спеціаліст, відповідальний за кадрову роботу, за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

5.4. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного  органу місцевого самоврядування, структурного підрозділу та посадових обов’язків відповідної посадової особи місцевого самоврядування, на посаду якої проводиться конкурс.

5.5. Порядок проведення іспиту та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень цього  органу та його структурних підрозділів затверджується селищним головою.

5.6. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

5.7. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

5.8. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву цього  органу та його структурних підрозділів і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5.9. Якщо жодного з кандидатів не рекомендовано конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, то оголошується повторний конкурс.

5.10 Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу.

5.11. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається селищному голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

5.12. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається селищному голові не пізніше, ніж через два (робочих) дня  після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.13. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох (робочих) днів після його завершення.

5.14. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає селищний голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

5.15. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене селищному голові протягом трьох (робочих) днів після ознайомлення із цим рішенням.

5.16. Рішення селищного голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством. 
 

 

 

 

 

 

Затверджено розпорядженням селищного голови
від 22.01.2019 р.

П О Р Я Д О К
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб
місцевого самоврядування в апараті управління
виконавчого комітету Опішнянської селищної  ради

1. Загальні положення
1.1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб в апараті управління виконавчого комітету Омішнянської  селищної ради (далі – Порядок) визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб в апараті управління виконавчого комітету селищної ради як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби України від 08 липня 2011 року № 164 (зі змінами).

1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб в апараті управління виконавчого комітету селищної ради.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією селищної ради (далі – конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про  що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень селищної ради та її виконавчого  апарату.

1.7. Порядок проведення іспиту в апараті управління виконавчого комітету селищної ради та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень селищної ради та її виконавчого  комітету (далі – Перелік питань) затверджуються селищним головою, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань можуть розміщуватися на сайті селищної ради та обов’язково надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 1, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядуванням в  Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень селищної ради та її виконавчого комітету.

1.10. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку питань, питання 4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень ради та її виконавчого комітету, затвердженого селищним головою.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень селищної ради та її виконавчого комітету можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.13. Процедура іспиту складається з 3 етапів:
- організаційна підготовка до іспиту;
- складання іспиту;
- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.14. Кадрова служба, за погодженням з головою конкурсної комісії, визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту
2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту
3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом

3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом виконавчого комітету селищної ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та по-батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень селищної ради та її виконавчого апарату.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень селищної ради та її виконавчого апарату.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання усіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 2. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7  Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень надається за тел. 5-34-54  або під час особистого прийому (каб. 9) щоденно, з 9.00 до 17.00.

 

Документи приймаються протягом 30 календарних  днів із дня виходу публікації про оголошення конкурсу».

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

 

1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).

2. Форма правління в Україні (стаття 5).

3. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

5. Об'єкти права власності Українського народу (статті 1314).

6. Найважливіші функції держави (стаття 17).

7. Конституційне право на освіту (стаття 53).

8. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

9. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

10. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

11. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

12. Повноваження Президента України (стаття 106).

13. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).

14. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

15. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

 

II.  Питання на перевірку знання Законів України « Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

1. Посади в органах місцевого самоврядування. (ст.3)

2. Поняття служби в органах місцевого самоврядування , посадової особи місцевого самоврядування. (ст.1,2)

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5)

4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст. 4)

5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 8)

6.Основні права посадових осіб місцевого самоврядування ( ст.9)

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням. (ст. 12)

8. Декларування доходів. (ст.13)

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування. (ст.11)

10. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 14,15)

11. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. (ст. 10)

12. Кадровий резерв в органах місцевого самоврядування.(ст.16)

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування. (ст.20)

14. Оплата праці посадової особи місцевого самоврядування.(ст.21)

15. Щорічні та додаткові відпустки, соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.(ст.21)

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

8. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

9. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

10. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

11. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

12. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

13. Спеціальна перевірка (стаття 56).

14. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 • Поняття місцевого самоврядування.(ст.2)
 • Система місцевого самоврядування (ст.5)
 • Повноваження сільського, селищного голови ( ст.42)
 • Загальні збори громадян (ст.8)
 • Статут територіальної громади села, селища.(ст.19)
 • Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування. (ст.20)
 • Сільський селищний голова.(ст.. 12)
 • Виконавчі органи рад.( ст.11)
 • Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні. (ст..3) Основні принципи місцевого самоврядування.
 • Територіальні громади.(ст. 6)
 • Громадські слухання. (ст. 13)
 • Місцеві ініціативи. (ст.9)
 • Місцевий референдум. (ст.7)
 • Право комунальної власності. (ст.60)
 • Місцеві бюджети та доходи місцевих бюджетів. (ст.61, 63)

V. Питання на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків 

 

Основні положення Закону України “Про освіту” (ст.ст.6, 8, 14, 15, 29).

Закон України “Про загальну середню освіту” (ст.ст.4, 5, 9, 12).

Закон України “Про дошкільну освіту” (ст.ст. 2, 4-7).

Закон України “Про позашкільну освіту” (ст.ст. 4, 8).

Закон України «Про культуру». Основні засади. (ст. 3).

Права громадян у сфері культури (ст.6 ЗУ "Про культуру").

Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти (Закон України “Про загальну середню освіту” ст. 37).

Завдання дошкільної освіти (Закон України “Про дошкільну освіту” (ст.ст. 4, 5, 7).

Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти (Закон України “Про позашкільну освіту” ст.ст. 9, 10).

Кримінальний кодекс України про порушення права на отримання освіти (ст.183).


ЗРАЗОК форми екзаменаційного білета

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

голова конкурсної комісії

_________ прізвище, ініціали

«___» ___________2021 р. 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____

для складання іспиту кандидатів

на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

4. Питання на перевірку знання Законів України « Про засади запобігання та протидії корупції»

5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.


 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб 

місцевого самоврядування конкурсною комісією 

 _________________________________ (назва сільської ради)

від "___" ____________ 20__ року.,   

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

         

2

         

3

         

4

         

Голова комісії

____________ (підпис)

________________________________ (П.І.Б.)

Заступник голови конкурсної комісії

____________ (підпис)

________________________________ (П.І.Б.)

Члени комісії

____________ (підпис)

________________________________ (П.І.Б.)

 

____________ (підпис)

________________________________ (П.І.Б.)

 

____________ (підпис)

_________________________________ (П.І.Б.)

Секретар комісії

____________ (підпис)

__________________________________

               

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь