Опішнянська громада

Полтавська область, Полтавський район

Програма «Громадський бюджет Опішнянської об’єднаної територіальної громади на 2020 ? 2022 роки»

Дата: 13.07.2021 16:23
Кількість переглядів: 497

Програма

 

«Громадський бюджет

 

Опішнянської об’єднаної

 

територіальної громади

 

на 2020 ? 2022 роки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Паспорт програми

 

«Громадський бюджет Опішнянської

об’єднаної територіальної громади

на 2020 - 2022 роки»

 

 

1.

Ініціатор розроблення

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради

 

програми

 

 

 

 

 

 

2.

Дата, номер і назва

 

Розпорядження селищного  голови  від  28.01.2020 р.

 

розпорядчого документа

№123  «Про  створення  робочої  групи  з  питань

 

органу місцевого

 

розробки й втілення основних положень, принципів та

 

самоврядування про

 

Програми

Громадський

бюджет

Опішнянської

 

розроблення проекту

 

 об’єднаної територіальної громади»

 

програми

 

 

 

 

 

 

3.

 Розробник програми

 

Відділ юридичного забезпечення ради та проектно-інвестиційної діяльності Виконавчого комітету Опішнянської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Відповідальний

 

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради

 

виконавець програми

 

 

 

 

5.

Номер і назва

 

 

1.3. Розвиток інтелектуального капіталу та сприяння

 

операційної цілі

 

продуктивній зайнятості населення

 

 

Стратегії розвитку

 

1.6. Забезпечення  комфортних  та  безпечних  умов

 

Полтавської області на

проживання населення

 

 

 

період до 2021 року, якій

3.1. Підтримка   територіальних   громад   та   їх

 

відповідає програма

 

інституційне забезпечення

 

 

  6.

Термін реалізації програми

 

 2020 – 2022 роки

 

 

  7.

Бюджети, з яких залучаються кошти на виконання програми

 

Місцевий бюджет, інші джерела фінансування

8.

  Очікуваний обсяг фінансування програми

 

Обсяг фінансування програми визначається щороку у межах наявного фінансованого ресурсу місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

   І. Загальні положення

 

Програма «Громадський бюджет Опішнянської об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2022 роки» (далі – програма) приймається з метою розвитку партнерських відносин між органами місцевого самоврядування та населенням, направлена на залучення мешканців Опішнянської об’єднаної територіальної громади до участі в бюджетному процесі через подання проєктів та проведення відкритого громадського голосування за такі проєкти.

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з використанням міжнародного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів партиципаторного бюджетування (бюджету участі).

 

   ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма

 

 • сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активні мешканці громад, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. У жителів виникають ідеї, як покращити благоустрій території громади, провести соціальні, культурно-мистецькі, спортивні заходи тощо.

Соціальна активність суспільства вимагає створення дієвих інструментів співпраці та залучення громади до вирішення питань життєдіяльності мешканців Опішнянської об’єднаної територіальної громади.

Вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу підготовки та прийняття рішень є партиципаторне бюджетування – бюджет участі чи громадський бюджет. Це сприятиме налагодженню співпраці мешканців з органами місцевого самоврядування, підвищить спроможність територіальної громади вирішувати пріоритетні та проблемні питання, що виникають у процесі діяльності.

Затвердження програми створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому жителі вирішуватимуть, як розподілити визначену частину місцевого бюджету, та допоможе зміцнити довіру громадян до органів місцевого самоврядування.

 

   ІІІ. Мета програми

 

Проведення бюджету участі має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування Опішнянської селищної ради з мешканцями, які постійно проживають у межах Опішнянської об’єднаної територіальної громади, створенню умов для їх участі в реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», підвищення

 

громадської активності для вирішення питань економічного, соціального, гуманітарного та культурного розвитку громади.

 

     IV. Напрями діяльності та заходи програми, обсяги і джерела фінансування,     

           строки та етапи її виконання

 

Виконання програми здійснюється шляхом планування, фінансування та реалізації ряду організаційних, навчальних, інформаційних заходів, консультацій з

громадськістю, спрямованих на залучення мешканців області до процесів визначення проблематики – галузей, які потребують покращення в територіальній громаді, заходів та шляхів вирішення даних проблем.

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії Опішнянської селищної ради та громадян у бюджетному процесі, залучаючи жителів до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та розв’язуючи найбільш нагальні проблеми територій громади.

Виконання програми розраховано на 2020 – 2022 роки та циклічний щорічний механізм.

 

     Основними напрямами діяльності програми є:

 

  1. Інформаційно-промоційна кампанія.
  2. Подання проєктів.
  3. Розгляд та перевірка проєктів.
  4. Голосування за проєкти.
  5. Встановлення результатів та визначення переможців.
  6. Реалізація проєктів та порядок звітування.

 

Напрями діяльності та заходи програми

«Громадський бюджет Опішнянської об’єднаної територіальної громади на 2020 2022 роки»

 

пп

Зміст заходів

Виконавці

Термін виконання

ЗАВДАННЯ 1. Інформаційно-промоційна кампанія

1.1.

Ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами, хронологією, етапами і датами проведення заходів громадського бюджету Опішнянської об’єднаної територіальної громади, а також заохочення їх до подання проєктів

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради, відділ юридичного забезпечення ради та проектно-інвестиційної діяльності, депутати селищної ради, громадські організації

Щорічно, протягом строку дії програми

1.2.

Представлення отриманих проєктів та заохочення до участі в голосуванні

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради, відділ юридичного забезпечення ради та проектно-інвестиційної діяльності, депутати селищної ради, громадські організації

Щорічно, протягом строку дії програми

1.3.

Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження та дії програми

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради, відділ юридичного забезпечення ради та проектно-інвестиційної діяльності

Щорічно, протягом строку дії програми

1.4.

Підготовка графіку проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку Опішнянської об’єднаної територіальної громади та визначення проблем – тематики проєктів

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради, відділ юридичного забезпечення ради та проектно-інвестиційної діяльності, локальні групи з питань громадського бюджету

Щорічно, протягом строку дії програми за окремим графіком

1.5.

Проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку Опішнянської об’єднаної територіальної громади та визначення проблем – тематики проєктів 

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради, відділ юридичного забезпечення ради та проектно-інвестиційної діяльності, локальні групи з питань громадського бюджету

Щорічно, протягом строку дії програми за окремим графіком

ЗАВДАННЯ 2. Подання проєктів

2.1.

Розміщення форми подання поєкту в електронній версії на офіційному сайті сайті Опішнянської селищної ради

Відділ юридичного забезпечення ради та проектно-інвестиційної діяльності

Щорічно, червень

2.2.

Подання проєктів, відповідно до «Аплікаційної форми подання проєктів», вимог до проєкту, зазначених у Положенні про громадський бюджет Опішнянської об’єднаної територіальної громади на 2020–2022 роки, з урахуванням обсягу коштів: поштою – за адресою: вул. Перемоги, 3, смт Опішня з поміткою на конверті «Громадський бюджет»; електронною поштою – за адресою: gb-opishnya@ukr.net у вигляді відсканованого

Автори проєктів

Щорічно, з 14 липня по 31 липня

ЗАВДАННЯ 3. Розгляд та перевірка проєктів

3.1.

Здійснення попередньої перевірки проєктів

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради, відділ юридичного забезпечення ради та проектно-інвестиційної діяльності

Щорічно, з 14 липня по 31 липня

3.2.

Внесення, у разі необхідності, коректив у оформлення проєктів (повнота заповнення «Аплікаційної форми подання проєктів»)

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради, відділ юридичного забезпечення ради та проектно-інвестиційної діяльності, автори проєктів

Щорічно, з 14 липня по 31 липня 

3.3.

Аналіз та оцінка проєктів, заповнення «Бланків аналізу проєктів», надання обґрунтованих рекомендацій щодо внесення проєктів у бланк для голосування

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради, структурні підрозділи виконкому

Щорічно, з 14 липня по 31 липня

3.4.

Розміщення на офіційному сайті Опішнянської селищної ради списків з проєктами, допущених до голосування

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради, відділ юридичного забезпечення ради та проектно-інвестиційної діяльності

Щорічно, сім днів після закінчення терміну подання проєктів

ЗАВДАННЯ 4. Голосування за проєкти та підрахунок результатів

4.1.

Визначення та оприлюднення на офіційному сайті Опішнянської селищної ради пунктів для голосування

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради, відділ юридичного забезпечення ради та проектно-інвестиційної діяльності

Щорічно,

до 09 серпня

4.2.

Організація голосування в призначених для цього пунктах

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради, відділ юридичного забезпечення ради та проектно-інвестиційної діяльності

Щорічно,

з 10 до 24 серпня

ЗАВДАННЯ 5. Встановлення результатів та визначення переможців

5.1.

Встановлення підсумків голосування шляхом підрахунку голосів, відданих за кожен проєкт, складання рейтингових списків та списків проєктів-переможців, розміщення їх на офіційному сайті Опішнянської селищної ради

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради, відділ юридичного забезпечення ради та проектно-інвестиційної діяльності

Щорічно,

до 10 вересня

ЗАВДАННЯ 6. Реалізація роєктів та порядок звітування

6.1.

Визначення переліку проєктів, рекомендованих до фінансування

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради, комісія селищної ради  питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (відповідно до вповноважень Кужим О.М.)

Щорічно,

до 15 вересня

6.2.

Фінансування проєктів переможців

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради, фінансовий сектор

Щорічно,

протягом бюджетного року, в окремих випадках – на наступний рік

6.3.

Складання звітів про виконання проєктів-переможців

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради, відділ юридичного забезпечення ради та проектно-інвестиційної діяльності, фінансовий сектор

Щорічно,

протягом бюджетного року, в окремих випадках протягом двох років

6.4.

Розміщення звітів про виконання проєктів-переможців на офіційному сайті Опішнянської селищної ради

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради, відділ юридичного забезпечення ради та проектно-інвестиційної діяльності

Щорічно,

після подання

 

Фінансування програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів бюджету ОТГ в розмірі 100 % від загальної вартості проєкту.

Бюджет програми

 

«Громадський бюджет Опішнянської  об’єднаної територіальної громади

 на 2020 2022 роки»

 

 

 

 

 

Прогнозний обсяг коштів з

Напрями використання

Відповідальний

обласного бюджету (тис. грн.)

коштів

виконавець

 

 

 

 

2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

2020р.

2022 р.

 

 

Загальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Матеріальне забезпечення

Виконавчий

 

 

 

 

інформаційної кампанії

комітет

0,00

0,00

0,00

 

 

Опішнянської

 

 

 

 

 

селищної ради

 

 

 

2.

Фінансування проектів

Виконавчий

 

 

 

 

переможців

комітет

150,0

350,0

550,0

 

 

   Опішнянської

 

 

 

 

 

 

 

   селищної ради

 

 

 

Всього

 

150,0

350,0

550,0

 

 

Бюджет проєктів по категоріям

 

 

Категорії проєктів

Загальний бюджет,

(тис. грн.)

Максимальний  бюджет

1 проєкту,

(тис. грн.)

Кількість проєктів переможців

 

 

 

 

 

1.

Проєкти мешканців 

Опішнянської ОТГ

150,0

50,0

3

2.

Проєкти ОСН

100,0

100,0

1

3.

Проєкти комунальних закладів

100,0

100,0

1

 

 

350,0

 

 

 

V. Очікувані показники успішності програми (критерії оцінка ефективності виконання заходів програми)

 

Очікуваними результатами виконання програми є:

 • запровадження інноваційних механізмів залучення громадян до співпраці в бюджетному процесі;
 • залучення жителів до процесу прийняття рішень органів місцевого  самоврядування;
 • формування довіри громадян до органів місцевого самоврядування;
 • підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
 • підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям території громади можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику;
 •  вирішення питань, які найбільше хвилюють членів територіальної громади.

 

Очікувані показники

Одиниця

2020 р.

2021 р.

2022 р.

 

п/п

 

 

виміру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Затрати
 

1.1.

Матеріальне

забезпечення

тис. грн.

0,00

0,00

0,00

 

 

інформаційної кампанії

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Реалізація проєктів-переможців

тис. грн.

150,0

350,0

550,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Продукти
 

2.1.

Кількість   інформаційних   заходів

одиниць

0

0

0

 

 

   щодо ознайомлення жителів

 

 

 

 

 

 

2.2.

Проведення

процедури

одиниць

1

1

1

 

 

   голосування

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Кількість реалізованих проєктів

одиниць

3

5

9

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Ефективності та якості
 

3.1.

Виконання проєктів-переможців

%

100

100

100

 

3.2.

Залучення

жителів  Опішнянської

%

10

15

20

 

 

ОТГ до участі в Програмі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Виконавчий комітет Опішнянської селищної ради забезпечує організацію та виконання заходів відповідно до напрямів діяльності програми.

Відповідальні виконавці забезпечують ефективне використання коштів, виділених на реалізацію проектів-переможців, співпрацюючи протягом часу реалізації проекту з авторами. Після реалізації проекту звіт, який включає фото- та інші матеріали, розміщується на сайті селищної ради.

Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва відповідно до повноважень (Кужим О.М.)

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь