Опішнянська громада

Полтавська область, Полтавський район

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС на зайняття вакантної посади головного спеціаліста соціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної ради (бухгалтер)

Дата: 17.06.2020 13:51
Кількість переглядів: 526

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

на зайняття вакантної посади головного спеціаліста соціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної ради (бухгалтер).

 

Основні вимоги до кандидата:

громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра, спеціаліста.

Досвід роботи необов’язковий.

Вільне володіння державною мовою.

Повинні знати: Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері.

Спеціальний досвід роботи

Не потребує. 

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навики роботи в мережі Інтернет.

Якісне виконання поставлених завдань

1. Вміння працювати з інформацією.

2. Орієнтація на досягнення кінцевих результатів. 

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді.

Сприйняття змін

Здатність приймати зміни та змінюватися.

 Особистісні компетенції

1. Відповідальність.

2. Наполегливість.

3. Комунікабельність

Загальні умови

Умови оплати праці

Посадовий оклад –5100 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення 

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

- заява на участь у конкурсі;                                       

- заповнена особову картку за формою П-2 ДС з додатками;

- 2 фото розміром 4х6 см;

- копії документів про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;

- копія документа, що посвідчує особу (паспорта);

-копія ідентифікаційного коду;

- копію трудової книжки;

- копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

- електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресоюwww.nazk.gov.ua

- письмова згоду на обробку персональних даних.

 

Документи приймаються з 800 18 червня 2020 року до 1700 17 липня 2020 року за адресою:

38164, Полтавська обл., смт Опішня, вул. Перемоги, 3, кабінет соціально-гуманітарного відділу

Дата, час і місце проведення конкурсу

20 липня 2020 року о 10 год.

38164, Полтавська обл.,смт Опішня, вул. Перемоги, 3, актова зала

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шендрик Оксана Олександрівна, (05353) 42403,
opishnya_s-gviddil@ukr.net

     

 

Перелік питань на перевірку та оцінку знань

Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції»

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 1314).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знанняЗакону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». (ст.1,2,3).

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4).

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування. (ст.6).

5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7).

6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8).

7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9).

8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст.12).

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст.11).

10. Класифікація посад та ранги посадових осіб в органах місцевого самоврядування (ст.14,15).

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст.16).

12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст.18).

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20).

14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст.23).

15. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (ст.24).

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування в Україні (стаття 2).

2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).

3. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

4. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

5. Територіальні громади (стаття 6).

6. Місцевий референдум, загальні збори громадян, місцеві ініціативи (стаття 7,8,9).

7. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).

8. Виконавчі органи рад (стаття 11).

9. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування (стаття 16).

10. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад (стаття 17).

11. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад (стаття 18).

12. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 20).

13. Законодавство про місцеве самоврядування (стаття 24).

14. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25,26).

15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).

16. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі бюджету, фінансів, цін (стаття 28).

17. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління комунальною власністю (стаття 29).

18. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі житлово-комунального, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (стаття 30).

19. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі будівництва (стаття 31).

20. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).

21. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері регулювання відносин та охорони навколишнього середовища (стаття 33).

22. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).

23. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі зовнішньоекономічної діяльності (стаття 35).

24. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі оборонної роботи (стаття 36).

25. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою (стаття 37).

26. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (стаття 38).

27. Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів (стаття 41).

28. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).

29. Питання, які вирішуються районними та обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях (стаття 43).

30. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям (стаття 44).

31. Порядок формування рад (стаття 45).

32. Сесія ради (стаття 46).

33. Постійні комісії рад (стаття 47).

34. Тимчасові контрольні комісії ради (стаття 48).

35. Депутат ради (стаття 49).

36. Секретар сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 50).

37. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської,районної у місті ради (стаття 51).

38. Повноваження та організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (статті 52,53).

39. Голови районної, обласної, районної у місті ради (стаття 55).

40. Заступники голови районної, обласної, районної у місті ради (стаття 56).

41. Президія (колегія) районної, обласної ради (стаття 57).

42. Виконавчий апарат районної, обласної ради (стаття 58).

43. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

44. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування (розділ ІІІ).

45. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).

46. Підзвітність і підконтрольність місцевих адміністрацій районним, обласним радам (стаття 72).

47. Обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 73).

48. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74-77).

49. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

50. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради (стаття 79).

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

V. Питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного спеціалістасоціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної ради

1. Національні стандарти бухгалтерського обліку.

2. Вимоги до оформлення бухгалтерських документів. Стандартизація та уніфікація бухгалтерських документів.

3. Структура та методика складання бухгалтерського балансу.

4. Бюджетна класифікація, її складові і мета бюджетної класифікації.

5. Класифікація видатків бюджетних організацій.

6. Кошторис доходів і видатків бюджетної організації.

7. Облік операцій з необоротними активами.

8. Знос необоротних активів.

9. Облік запасів бюджетних організацій.

10. Облік придбання і прийняття в експлуатацію, передачі основних засобів, їх ліквідація і вибуття.

11. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів.

12. Інвентаризація необоротних активів.

13. Облік розрахунків з оплати праці.

14. Порядок обслуговування місцевих бюджетів і органах казначейства.

15. Облік розрахунків по ЄСВ. Утримання та сплата податку на доходи фізичних осіб.

16. Квартальна фінансова звітність бюджетних установ.

 

Голова конкурсної комісії                                                      Л. С. Коляда

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника соціально-гуманітарного відділу

Опішнянської селищної ради

№ 32 від 24 лютого 2020 року

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

в апараті соціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної ради

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, і регулює порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування п’ятої − сьомої категорій в апараті соціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної ради.

1.2. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті соціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної радиповинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

1.3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування наказом начальника відділу утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії. Очолює конкурсну комісію заступник начальника. До складу конкурсної комісії входять представники відділу (посадові особи).

1.4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в апараті соціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування, може здійснюватися без конкурсного відбору.

II. Умови проведення конкурсу

2.1. Рішення про проведення конкурсу та його умови приймаються начальником відділу за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

Умови проведення конкурсу в апараті соціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної радивідповідно до цього порядку визначаються начальником відділу, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

- у разі прийняття на службу будуть у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або будуть безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам;

- позбавлені права займати відповідні посади у встановленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

2.3. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі − кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

ІІІ. Оголошення про конкурс

3.1. Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад та умови конкурсу підлягають публікації у засобах масової інформації не пізніш як за місяць до початку конкурсу і доводяться до відома працівників відділу.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

- найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

- назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація стосовно основних функціональних обов`язків, розміру та умов оплати праці надається спеціалістом, відповідальним за кадрову роботу;

- основні вимоги до кандидатів, визначені органом місцевого самоврядування згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

- термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законодавства України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття начальником відділу рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.4 цього Порядку в межах апарату відділу, конкурс не оголошується.

IV. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії відділу такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4x6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації; про присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому чинним законодавством порядку;

- відомості про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав;

- копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;

- медичну довідку про стан здоров`я за формою, затверджену Міністерством охорони здоров`я України;

- письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Особи, які працюють в апараті соціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної радиі бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Спеціаліст, відповідальний за кадрову роботу, перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

4.3. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється спеціалістом, відповідальним за кадрову роботу, з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

4.4. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі у конкурсі не допускається.

У разі ненадання особою згоди на проведення спеціальної перевірки, питання щодо допуску її до конкурсу не розглядається.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання кандидатом на посаду неправдивих відомостей про себе, відділ відмовляє кандидату у призначенні на посаду, а також протягом трьох робочих днів повідомляє про виявлений факт правоохоронні органи для реагування в установленому порядку, крім випадків, визначених законом.

4.5. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються усоціально-гуманітарному відділі Опішнянської селищної ради.

V. Проведення іспиту та відбір кандидатів

5.1. Конкурс проводиться шляхом складання іспиту.

5.2. Іспит проводиться конкурсною комісією відділу з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.

5.3. Спеціаліст, відповідальний за кадрову роботу, за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

5.4. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання та протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень в апараті соціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної радита посадових обов’язків відповідальної посадової особи місцевого самоврядування на посаду якої проводиться конкурс.

5.5. Порядок проведення іспиту та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень в апараті соціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної радита посадових обов’язків посадових осіб місцевого самоврядування затверджується начальником відділу.

5.6. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

5.7. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

5.8. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву соціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної радиі протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5.9. Якщо жодного з кандидатів не рекомендовано конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, то оголошується повторний конкурс.

5.10 Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу.

5.11. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається начальнику відділу, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

5.12. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається начальнику відділу не пізніше, ніж через два (робочих) дня після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.13. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох (робочих) днів після його завершення.

5.14. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає начальник відділу на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

5.15. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене начальнику відділу ради протягом трьох (робочих) днів після ознайомлення із цим рішенням.

5.16. Рішення начальника відділу може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

Заступник начальника

соціально-гуманітарного відділу

Опішнянської селищної ради                                                Л. С. Коляда

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь