Опішнянська громада

Полтавська область, Полтавський район

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста соціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної ради

Дата: 10.03.2020 10:44
Кількість переглядів: 1143

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу  в органах місцевого самоврядування»

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

на зайняття вакантної посади спеціаліста соціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної ради

 

Основні вимоги до кандидата: громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом у сфері освіти не менше 3 років.

 

Документи приймаються впродовж 30 календарних днів з дня опублікування за адресою:

38164, Полтавська обл., смт Опішня, вул. Перемоги, 3, кабінет соціально-гуманітарного відділу з 800 10 березня 2020 року до 1700 09 квітня 2020 року.

 

Про перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади можна дізнатися на офіційному сайті Опішнянської селищної ради http://opishnya.gromada.org.ua/ або у спеціаліста, відповідального за реєстрацію документів, тел. (05353) 42803.

 

 

Додаток 1

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

спеціаліста соціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної радиради

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Організує методичну роботу навчальних закладах громади.

2. Здійснює моніторинг та контроль за веденням електронного документообігу у навчальних закладах (електронні щоденники, журнали тощо), контролює виконання програми публічного доступу до інформації начальними закладами громади.

3. Аналізує стан навчально-методичної і виховної роботи у закладах і розробляє пропозиції щодо підвищення її ефективності.

4. Надає допомогу педагогічним працівникам у визначенні змісту, форм, методів і засобів навчання.

5. Бере участь у розробці методичних та інформаційних матеріалів, діагностиці, прогнозуванні і плануванні підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти.

6. Складає навчальні, навчально-тематичні плани і програми з предметів і навчальних курсів, бере участь у розробці проектів освітніх програм.

7. Організує розробку, рецензування і підготовку до затвердження навчально-методичної документації, посібників (навчальних дисциплін, типових переліків устаткування, дидактичних матеріалів і т.д.).

8. Аналізує й узагальнює результати експериментальної роботи установи.

9. Вивчає, узагальнює, розповсюджує передовий педагогічний досвід, аналізує результативність та ефективність професійної діяльності підпорядкованої категорії вчителів, залучає кращих з них до конкурсів професійної майстерності, науково-дослідницької та навчально-методичної роботи.

10. Організує і координує роботу методичних об’єднань педагогічних працівників.

11. Організовує підготовку і проведення олімпіад, конкурсів, змагань, фестивалів та ін. з певного предмета на рівні об’єднаної територіальної громади.

12. Здійснює керівництво щодо якості проведення навчальних занять, виконання навчальних планів і програм, забезпечує умови для їх засвоєння, надає методичну, консультативну допомогу вчителям з певного предмета.

13. Проводить моніторинг умінь і навичок учнів та стан викладання певного предмета у загальноосвітніх закладах відповідно до державних стандартів.

14. Організовує роботу з науково-методичного забезпечення змісту освіти.

15. Бере участь у розробці перспективних планів видання підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, підборі їх авторів.

16. Надає допомогу авторам у підготовці до видання відповідних посібників.

17. Інформує навчально-методичні кабінети й заклади освіти про підручники, що видаються, навчальні посібники, відеоматеріали, аудіовізуальні і інші засоби навчання й аналізує потреби в них закладів.

18. Вивчає і забезпечує своєчасний інформативний зв’язок щодо передових інноваційних технологій навчання і виховання вітчизняного і світового досвіду.

19. Здійснює керівництво щодо якості організації позакласної роботи з підпорядкованих навчальних дисциплін в закладах освіти.

20. Здійснює організацію і проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, семінарів, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій тощо.

21. Веде документацію згідно з Інструкцією з ведення діловодства у відділі та відповідно до номенклатури справ.

22. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи відділу.

23. Забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці, пожежної безпеки, технологічних та екологічних умов у підпорядкованих відділу закладах освіти.

24. Готує матеріали щодо відзначення державними нагородами та почесними званнями працівників закладів освітигромади та вихованців.

25. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність щодо стану освіти.

26. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері комунікацій з громадськістю, інформаційної діяльності, доступу до публічної інформації, розвитку інформаційного простору.

27. Аналізує висвітлення засобами масової інформації найважливіших питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю. Готує матеріали, статті для розміщення в засобах масової інформації.

28.Організовує проведення нарад, семінарів, конференцій з питань освіти.

29. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів влади вищого рівня.

30. Бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів в галузі освіти.

31. Виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням начальника відділу, селищного голови.

32. Здійснює підготовку відповідей на контрольні документи.

33.Бере участь у розробці програм з питань розвитку освіти у селищі.

34. Готує річні звіти роботи відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад –3300 гривня, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення 

Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

- заява на участь у конкурсі;                                       

-Заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України Про очищення влади;

- заповненаособову картку за формою П-2 ДС з додатками;

- 2 фото розміром 4х6 см;

- копії документів про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;

-копія документа, що посвідчує особу (паспорта);

-копіяідентифікаційного коду;

- копію трудової книжки;

-копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

- електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua

- письмова згоду на обробку персональних даних.

 

Документи приймаються з 800 10 березня 2020 року до 1700 09 квітня 2020 року за адресою:

38164, Полтавська обл., смт Опішня, вул. Перемоги, 3, кабінет соціально-гуманітарного відділу.

Дата, час і місце проведення конкурсу

14 квітня 2020 року о 10 год.

38164, Полтавська обл., смт Опішня, вул. Перемоги, 3, актова зала

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу 

Пічка Дмитро Едуардович, (05353) 42403,
opishnya_s-gviddil@ukr.net

Загальні вимоги

 

1.

Освіта

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем , бакалавра, магістра, спеціаліста

2.

Досвід роботи

стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом у сфері освіти не менше 3 років.

3.

Володіння державною мовою:

 

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги 

 

Знання законодавства

Конституцію України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про загальну середнью освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позошкільну освіту» та інші Закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, практику застосування чинного законодавства України з питань, що належать до його компетенції. 

 

Спеціальний досвід роботи

Не потребує. 

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навики роботи в мережі Інтернет.

Якісне виконання поставлених завдань

1. Вміння працювати з інформацією.

2. Орієнтація на досягнення кінцевих результатів. 

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді.

Сприйняття змін

Здатність приймати зміни та змінюватися.

 Особистісні компетенції

1. Відповідальність.

2. Наполегливість.

3. Комунікабельність

 

 

Перелік питань на перевірку та оцінку знань

Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції»

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 1314).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1.     Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». (ст.1,2,3).

2.     Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5).

3.     Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4).

4.     Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування. (ст.6).

5.     Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7).

6.     Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8).

7.     Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9).

8.     Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст.12).

9.     Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст.11).

10. Класифікація посад та ранги посадових осіб в органах місцевого самоврядування (ст.14,15).

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст.16).

12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст.18).

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20).

14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст.23).

15. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (ст.24).

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування в Україні (стаття 2).

2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).

3. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

4. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

5. Територіальні громади (стаття 6).

6. Місцевий референдум, загальні збори громадян, місцеві ініціативи (стаття 7,8,9).

7. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).

8. Виконавчі органи рад (стаття 11).

9. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування (стаття 16).

10. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад (стаття 17).

11. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад (стаття 18).

12. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 20).

13. Законодавство про місцеве самоврядування (стаття 24).

14. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25,26).

15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).

16. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі бюджету, фінансів, цін (стаття 28).

17. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління комунальною власністю (стаття 29).

18. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі житлово-комунального, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (стаття 30).

19. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі будівництва (стаття 31).

20. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).

21. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері регулювання відносин та охорони навколишнього середовища (стаття 33).

22. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).

23. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі зовнішньоекономічної діяльності (стаття 35).

24. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі оборонної роботи (стаття 36).

25. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою (стаття 37).

26. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (стаття 38).

27. Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів (стаття 41).

28. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).

29. Питання, які вирішуються районними та обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях (стаття 43).

30. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям (стаття 44).

31. Порядок формування рад (стаття 45).

32. Сесія ради (стаття 46).

33. Постійні комісії рад (стаття 47).

34. Тимчасові контрольні комісії ради (стаття 48).

35. Депутат ради (стаття 49).

36. Секретар сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 50).

37. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської,районної у місті ради (стаття 51).

38. Повноваження та організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (статті 52,53).

39. Голови районної, обласної, районної у місті ради (стаття 55).

40. Заступники голови районної, обласної, районної у місті ради (стаття 56).

41. Президія (колегія) районної, обласної ради (стаття 57).

42. Виконавчий апарат районної, обласної ради (стаття 58).

43. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

44. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування (розділ ІІІ).

45. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).

46. Підзвітність і підконтрольність місцевих адміністрацій районним, обласним радам (стаття 72).

47. Обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 73).

48. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74-77).

49. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

50. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради (стаття 79).

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

V. Питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень спеціаліста соціально-гуманітарного відділу Опішнянської селищної ради

1. Що є метою освіти?

2. Яким чином закон забезпечує право громадян України на освіту?

3. Основні повноваження Міністерства освіти України та міністерств і відомств України, яким підпорядковані заклади освіти.
4. Основні положення Закону України “Про освіту” (ст.ст.6,8,14,15,29).

5. Закон України “Про загальну середню освіту” (ст.ст.4,5,9,12).

6. Закон України “Про дошкільну освіту” (ст.ст. 2, 4-7).

7. Закон України “Про позашкільну освіту” (ст.ст.4,8).

8. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти (закон України “Про загальну середню освіту” ст.37).

9. Державна політика у сфері дошкільної освіти (Закон України “Про дошкільну освіту” ст.ст.2,3).

10. Завдання дошкільної освіти (Закон України “Про дошкільну освіту” (ст.ст.4,5,7).

11. Основні завдання позашкільної освіти (Закон України “Про позашкільну освіту” ст.ст. 3,8).

12. Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти (Закон України “Про позашкільну освіту” ст.ст. 9,10).

13. Основні завдання відділу як структурного підрозділу місцевої ради (Положення про відділ).

14. Типи загальноосвітніх навчальних закладів (Положення про загальноосвітній навчальний заклад).

15. Структура освіти в Україні згідно з Законом України «Про освіту».
16. Як здійснюється призначення керівників закладу освіти, що є загальнодержавною власністю та комунальною власністю?
17. Чи є обов’язковою повна загальна середня освіта в Україні?
18. Які є види навчальних закладів в Україні?
19. Назвіть основні права та обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників.
20. Як закон забезпечує освіту для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.
21. Хто є учасником навчально-виховного процесу в закладах освіти України.

 

 

Заступник начальника                                                               Л.С.Коляда

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь