Опішнянська громада

Полтавська область, Полтавський район

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення селищної ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік»

Дата: 23.05.2019 14:24
Кількість переглядів: 418

Фото без описуІ. Визначення проблеми

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення селищної ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1151).

Виходячи з норм пункту 5 статті 2 та частини 1 статті 3 Бюджетного кодексу України, бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією зі складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 01 січня кожного року й закінчується 31 грудня того ж року.

Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік для відповідного місцевого податку чи збору.

Податковим кодексом України (надалі – Кодекс) зобов’язано копію рішення селищної ради про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надіслати в електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення селищної ради застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Відповідно до вимог ст. 266.4.2 Кодексу органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості інформацію щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  (надалі – Постанова №483).

Питання залучення 160 тис. грн. до бюджету об’єднаної територіальної громади Опішнянської селищної ради від платників податку пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення селищної ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень органів місцевого самоврядування.

Кодексом визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України). При цьому, окремо не розподіляються фізичні особи на громадян і фізичних осіб-підприємців. Тобто, до цієї групи платників віднесено як громадян, так і фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Кодексу обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючими органами. Податкове повідомлення-рішення відповідно до підпункту 266.7.2 пункту 266.7 статті 266 Кодексу контролюючі органи надсилають (вручають) платнику податку за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня року, що наступає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). Тобто, фізичні особи податок за 2020 рік будуть сплачувати у 2021 році.

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року й до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, установленою в порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу. Прогнозні надходження від сплати податку юридичними особами надійдуть у 2020 році.

За інформаціями Гадяцького управління ГУ ДФС у Полтавській області станом на 01.01.2019 у Опішнянській громади  обліковано платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 27, які є власниками житлової/нежитлової нерухомості, з них фізичних осіб – 4, юридичних осіб –23.

Для розрахунку прогнозних показників суми витрат суб’єктів господа-рювання враховувалися основні прогнозні макропоказники економічного й соціального розвитку України  на 2020 рік (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки», лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018 №05110-14-21/20720), відповідно до яких прогнозований розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня 2020 року (надалі – мінімальна заробітна плата) становить 4 425,00 грн.

Розв’язання проблеми встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у Опішнянській громаді за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинним законодавством передбачено, що  встановлення місцевих податків та зборів згідно з повноваженнями, визначеними   в   статті  12  розділу  I  «Загальні  положення»  Кодексу  можуть

здійснювати тільки органи місцевого самоврядування.

У  разі  відсутності  регулювання,  не  сплачується  податок  на  нерухоме

майно, відмінне від земельної ділянки. Недоотримання коштів бюджетом матиме негативний вплив на територіальну громаду. Оскільки не забезпечується в повному обсязі фінансування бюджетної сфери, виплати заробітної плати робітникам, які фінансуються з бюджету громади, місцевих цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо.

Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету громади, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях дошкільної освіти,  культури, фізичної культури та спорту.

Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету громади , дозволяє забезпечити безперебійну його життєдіяльність у різних сферах, забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, провести всі інші соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям об’єднаної територіальної громади  суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якою опікуються органи місцевого самоврядування.

У зв’язку з викладеним виникла необхідність ухвалити рішення про  встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у Опішнянській селищної ради для застосування з 01.01.2020 року.

Згідно з підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу не є об’єктами оподаткування:

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку (їх спільній власності),  що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету та є неприбутковими;

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, у тому числі їх частки;

- будівлі дитячих будинків сімейного типу;

- гуртожитки;

- житлова нерухомість, непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

- об’єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

- об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять діяльність у малих архітектурних формах та на ринках;

- будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

- будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), що віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора  будівель та споруд ДК 018-2000 та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності громадських організацій осіб з інвалідністю (з урахуванням вимог Закону України від 19 грудня 2017 року №2249-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України») та їх підприємств;

- об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їх статутної діяльності, включаючи ті, у яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, у яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

- будівлі  дошкільних  та  загальноосвітніх навчальних закладів незалежно

від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

- об’єкти  нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів і закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів і закладів оздоровлення й відпочинку дітей, що перебувають на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими й унесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбут-кових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося виключення;

- об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими й включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ і організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

- об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

- об’єкти житлової нерухомості, що належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на вищезазначених платників податку, які є власниками об’єктів нерухомості, розташованих на території Опішнянської селищної ради.

За інформаціями Гадяцького управління ГУ ДФС у Полтавській області станом на 01.01.2019 у Опішнянській громаді  обліковано платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 27, прогнозні надходження до бюджету громади від сплати податку – 160,0 тис. грн.

Розрахункова чисельність платників податку на 01.01.2020 рік порівняно з 01.01.2019 роком на прогнозованому рівні залишиться без змін, коливання показників через зміну статусу власника є несуттєвим.

Аналітика є  обмеженою, оскільки Державна фіскальна служба відповідно до пункту 63.6 статті 63 Кодексу облік платників податку веде за податковими номерами платників, а не за об’єктами нерухомості. Податкове програмне забезпечення не передбачає угрупування об’єктів нерухомості за їх типами. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно, та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податку, зокрема документів на право власності нерухомого майна.

Надходження від сплати податку на нерухоме майно на 2019 рік заплановані в сумі 150 тис. грн., у тому числі від юридичних осіб у сумі                150 тис. грн., планові показники на  2019 рік попередньо формувалися з урахуванням тенденції надходжень за 2018 рік.

Прогнозний обсяг надходжень податку на 2020 рік є розрахунковим і може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість сплати ними податку – виникнення податкового боргу).

З метою отримання інформації для здійснення обрахунків витрат суб’єктів господарювання,  що виникнуть унаслідок провадження регулювання та виконання вимог  регуляторного акта платниками – юридичними особами залежно від ресурсів, якими вони розпоряджаються, проведено консультації з місцевою спілкою підприємців, представниками бюджетонаповнюючих підприємств, депутатами, квартальними, представниками податкової служби.« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь